Leergang Formatief leren en lesgeven

Leergang Formatief leren en lesgeven

Formatief onderwijs is meer dan formatief toetsen. Het is een cyclisch proces voor leerlingen van weten waar je naar toe gaat, weten waar je staat en een volgende stap kunnen zetten. Voor een docent begint dat bij het formuleren van leerdoelen en succescriteria en nadenken over de manier waarop je het leerresultaat bij leerlingen wilt evalueren. Daarnaast heb je verschillende strategieën tot je beschikking om dat cyclische proces voor jouw leerlingen te regisseren. Een belangrijk instrument daarbij is feedback. Het cyclische proces, het formuleren van leerdoelen en succescriteria, de strategieën die je als docent tot je beschikking hebt en het geven en organiseren van (peer)feedback vormen tezamen de kern van deze leergang.


Leerdoelen

In deze leergang:
 • breid je jouw formatieve handelingsrepertoire uit op basis van de laatste, wetenschappelijke inzichten;
 • ga je op een praktische en concrete manier in je eigen klassen aan de slag;
 • wissel je uit met andere deelnemende collega's.

Data, tijden en locatie

De leergang bestaat uit vijf online bijeenkomsten, die allemaal starten om 14:00 en eindigen om 17:00 en ze vinden allemaal plaats op woensdag:
 • 26 - 01 - 2022 
 • 16 - 02 - 2022
 • 16 - 03 - 2022
 • 30 - 03 - 2022
 • 13 - 04 - 2022

Kosten en inschrijven

Deelname aan de leergang kost € 485,- (vrijgesteld van BTW).
Neem je drie of meer collega's mee? Informeer dan naar een eventuele korting.
Wil je de leergang aanbieden op jouw eigen school, dan kan dat natuurlijk ook. Informeer ook in dat geval naar de mogelijkheden. 

Inschrijven kan op het bestelformulier.

Achtergrond

Formatief evalueren is de tegenhanger van summatief toetsen. Waar summatief toetsen gaat over het verzamelen van informatie, in de meeste gevallen cijfers, als afsluiting van een leerproces, is formatief evalueren veel meer een proces om het leren vorm te geven. Black en Wiliam (2009) spreken van een formatieve toets of formatief evalueren als er bewijsmateriaal van het niveau wordt verzameld, geïnterpreteerd en gebruikt door leraren, leerlingen en hun klasgenoten om beslissingen te nemen over de volgende stappen in het onderwijs. Dat klinkt ingewikkeld, maar waar het in feite om gaat, is dat formatief evalueren een proces is waarin leerdoelen het uitgangspunt zijn en centraal staan, waarbij de leraar en de leerlingen voortdurend proberen te achterhalen waar de leerlingen staan ten opzichte van die leerdoelen en waarbij zowel de leraar de leerlingen als de leerlingen elkaar feedback geven op wat er nodig is om verder te leren.
Het hele proces van formatief evalueren is daarmee in feite terug te brengen tot drie stappen: 
 • helder maken waar de leerling naartoe werkt; 
 • een goed beeld krijgen/geven van waar de leerling staat;
 • feedback geven die gericht is op verder leren.
Iedere stap kent zijn eigen strategieën, weergegeven in de volgende tabel:
Er zijn veel strategieën om formatief evalueren vorm te geven in de klas, maar het effect van formatief evalueren is pas groot als:
 • er geen cijfer wordt gegeven;
 • feedback begrijpelijk en zinvol is;
 • feedback onmiddellijk wordt gegeven.
Terug

E-learning

Tijdens de leergang maken we ook gebruik van e-learning. Daarvoor hebben we een samenwerking met Onderwijz. Als je deelneemt aan deze leergang krijg je niet alleen toegang tot onze e-learning, maar ook tot alle andere content die Onderwijz biedt. Naast e-learning zijn dat audioboeken, podcasts, verschillende kranten, onderwijsbladen en nog veel meer. Van onderwijskundige onderwerpen tot persoonlijke ontwikkeling; alles wat je nodig hebt om het beste uit jezelf te halen en om je leerlingen of studenten optimaal te begeleiden op hun weg naar de toekomst.

Startdatum

wo 26-1-2022 14:00 - 17:00
Online

Opvolgende bijeenkomsten

wo 16-2-2022 14:00 - 17:00
Online
wo 16-3-2022 14:00 - 17:00
Online
wo 30-3-2022 14:00 - 17:00
Online
wo 13-4-2022 14:00 - 17:00
Online

Trainers