Leergang Formatief leren en lesgeven

Doe jij ook mee? Super!

Leergang Formatief leren en lesgeven

Formatief evalueren is meer dan formatief toetsen. Het is een cyclisch proces voor leerlingen van weten waar je naar toe gaat, weten waar je staat en een volgende stap kunnen zetten. Voor een docent begint dat bij het formuleren van leerdoelen en succescriteria en nadenken over de manier waarop je het leerresultaat bij leerlingen wilt evalueren.

De leergang bestaat uit twee fysieke en drie online bijeenkomsten en een jaar lang toegang tot onze e-learning en alle andere e-learning en content van Onderwijz.

Prijs
€ 485,00
Max. aantal deelnemers bereikt!
Bestel nu