Blended: Leeractiviteit Oriënteren

Doelstelling

Aan het einde van deze themasessie: 

  • heb je ideeën voor de opstart van je lesactiviteiten;
  • weet je (weer) het belang van voorkennis activeren voor effectief onderwijs;
  • heb je diverse activiteiten, werkvormen en toepassingen geprobeerd en
  • heb je zelf een aantal activiteiten klaar voor gebruik in je eigen les

Inhoud

De principes voor effectief leren zijn voor een online les niet anders dan voor een ‘gewone’ les. De didactiek is in de basis hetzelfde. Tegelijkertijd is online leren onvergelijkbaar met fysiek lesgeven aan een klas met 30 leerlingen. Tijdens deze themasessie besteden we aandacht aan het ontvangen van leerlingen en studenten in de les, het "landen" en aan voorkennis activeren. Je gaat echt ook aan de slag met activiteiten, werkvormen en toepassingen voor in je eigen onderwijs. Deze themasessie is praktisch dus houd vooral ook je eigen materialen bij de hand.

Achtergrond

De principes van effectief leren en didactiek zijn voor online en blended onderwijs niet anders dan voor 'gewoon' onderwijs. Toch zul je weer naar de tekentafel moeten, omdat online leren er heel anders uit kan zien. Je kunt je onderwijs op veel verschillende manieren en in meer of mindere mate online organiseren. Dat leidt tot een flink aantal keuzes die je bij het ontwerp ervan moet maken. Denk daarbij niet in lessen, maar in leeractiviteiten. Daar komt nog bij dat online en blended onderwijs onlosmakelijk verbonden is met technologie. En we hebben in het onderwijs steeds meer technologie tot onze beschikking. Dat maakt het interessant om te kijken welke les- en leeractiviteiten tijd- en plaatsgebonden zijn en welke offline of online aangeboden kunnen worden. Dat is de kern van blended onderwijs: een mengvorm van face-to-face en ict-gebaseerde onderwijsactiviteiten, leermaterialen en tools. Idealiter versterken ze elkaar. Het doel is onderwijs te ontwikkelen dat gebruikmaakt van ict om effectief, efficiënt en flexibel leren voor elke leerling mogelijk te maken. Met een stijging van het leerrendement en de leerling- en docenttevredenheid tot gevolg. Dit betekent dat leerlingen leren: in verschillende contexten: op school, zelfstandig (bijvoorbeeld thuis) en op hun werkplek, afhankelijk van plaats en tijd (face-to-face) en onafhankelijk van plaats en tijd (op afstand), door gebruik te maken van digitale leermiddelen en toepassingen. Er zijn verschillende aspecten die een rol spelen en keuzes die je per onderdeel kunt maken. Door aan de ‘knoppen’ te draaien, dus verschillende keuzes te maken, ontstaan er verschillende scenario’s voor blended teaching.

Bij jou op school?

Via het inschrijfformulier kun je je inschrijven voor deze themasessie. Staat de themasessie niet meer op de agenda of wil je deze op jouw school aanbieden? Bijvoorbeeld op een studiedag. Dat kan natuurlijk ook. Een van de docent/trainers van OnderwijsArena komt dan naar jouw school, wanneer het jullie past, voor een themasessie van 2,5 tot 3 uur of voor een of meerdere workshops van 1 tot 2 uur. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Agenda

Geen aankomende activiteiten... Deze themasessie bij jou op school?