Leergang Effectief leren

Leergang Effectief leren

Iedereen leert. Altijd en overal. De snelheid waarmee kinderen en jongeren zich in hun vrije tijd bepaalde vaardigheden eigen maken is fascinerend. Maar hoe anders is dat op school. Daar is die snelheid en effectiviteit vaak veel minder. Of leerlingen op school in de gelegenheid gesteld worden te leren onder optimale omstandigheden en of de leerstof, de didactische benadering en het pedagogisch klimaat zo vorm zijn gegeven dat zij effectief kunnen leren, is de verantwoordelijkheid van de docent. En dat is in praktijk niet altijd even gemakkelijk, want lesgeven is een complex vak.
Gelukkig is er steeds meer bekend over hoe leren werkt en over hoe effectief onderwijzen eruit ziet. In deze leergang maak je kennis met de laatste wetenschappelijke inzichten en leer je hoe je die kunt vertalen naar jouw eigen, dagelijkse onderwijspraktijk.

Leerdoelen

In deze leergang:
 • maak je kennis met recente wetenschappelijke inzichten over leren en lesgeven; 
 • leer je principes voor effectief leren en lesgeven toepassingen in jouw eigen onderwijspraktijk;
 • ontwerp je effectieve leeractiviteiten, probeer je die uit in je klas en wissel je ervaringen uit met andere deelnemers.

Data, tijden en locatie

De leergang bestaat uit twee fysieke en drie online bijeenkomsten:
 • Bijeenkomst 1 (fysiek): dinsdag 13 oktober - 14:00 - 18:00 uur
 • Bijeenkomst 2 (online): woensdag 28 oktober - 15:00 - 17:30 uur
 • Bijeenkomst 3 (online): donderdag 12 november - 15:00 - 17:30 uur
 • Bijeenkomst 4 (online): maandag 23 november - 15:00 - 17:30 uur
 • Bijeenkomst 5 (fysiek): dinsdag 8 december - 14:00- 18:00 uur
De twee fysieke bijeenkomsten vinden plaats in Zutphen, op een locatie die zowel met het openbaar vervoer als met de auto goed bereikbaar is.

Kosten en inschrijven

Deelname aan de leergang kost € 390,- (vrijgesteld van BTW). 
Neem je twee of meer collega's mee? Informeer dan naar een eventuele korting. 
Wil je de leergang aanbieden op jouw eigen school, dan kan dat natuurlijk ook. 
Informeer ook in dat geval naar de mogelijkheden.

Inschrijven kan op het bestelformulier.

Achtergrond

Voor deze leergang maken we gebruik van het boek 'Effectief leren', waarvan in 2020 een nieuwe editie is verschenen. In 'Effectief leren' wordt onder leren het proces van het zoeken naar en construeren van analogieën tussen nieuwe informatie of ervaringen en reeds aanwezige kennis en het voortdurend ordenen en herordenen daarvan in voor ons betekenisvolle categorieën verstaan. Effectief leren gaat over de leer- en onderwijsstrategieën die dit proces zo effectief mogelijk vormgeven.
Om effectief leren in de les vorm te geven zijn er zes sleutelbegrippen van belang:
 1. een heldere structuur in de opbouw van de leerstof
 2. het juiste niveau van de leerstof
 3. aandacht voor motivatie
 4. betekenis geven aan de leerstof
 5. individuele aanspreekbaarheid
 6. zichtbaarheid van leren/denken
De mate waarin docenten in staat zijn deze sleutelbegrippen in de les te realiseren zijn bepalend voor het leren van leerlingen. Het zijn de sleutelbegrippen van effectief leren. Voor het zorgvuldig inbouwen daarvan is lesvoorbereiding of lesontwerp een noodzakelijke voorwaarde. Naast de zes sleutelbegrippen is het wie-is-actief-model een belangrijke onderlegger voor effectief leren.
Het model vormt de basis voor effectieve strategieën als directe instructie en samenwerkend leren. Strategieën die je goed kunt combineren met effectieve leerstrategieën als retrieval practice, spaced practice, interleaving, self-explanation en het testing effect.
Terug

Agenda

Geen aankomende activiteiten... Deze leergang bij jou op school?