Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

OnderwijsArena vindt het belangrijk dat haar klanten tevreden zijn over de dienstverlening van OnderwijsArena. In de klachtenprocedure kun je lezen hoe we omgaan met klachten. Indien je een klacht hebt kun je ons dit telefonisch of per e-mail laten weten. Door deze melding stel je ons in staat onze dienstverlening verder te verbeteren.

Bent u ontevreden over een product of dienst van ons of wilt u een klacht indienen? Doe dit via de mail info@OnderwijsArena.nl

 Uw klacht wordt zo spoedig mogelijk in behandeling genomen. We zullen in ieder geval binnen 3 werkdagen reageren. Vaak is een telefoontje al voldoende om samen tot een oplossing te komen. Wij streven naar een goede klachtenafhandeling en zullen alles in het werk stellen om tot een geschikte oplossing te komen. 
1. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk directe oplossingen te vinden. Klachten en/of opmerkingen over een product komen binnen bij de helpdesk van OnderwijsArena. Medewerkers van de helpdesk sturen deze door naar de verantwoordelijke persoon binnen ons bedrijf. Klachten over een training worden door de trainer zoveel mogelijk direct en persoonlijk verwerkt. 
 2. Is uw probleem met een gesprek niet verholpen of leent de klacht zich volgens u niet voor een gesprek, dan kunt u de klacht formeel schriftelijk indienen. Dit kan via het klachtenformulier; het ingevulde formulier kunt u verzenden en wordt dan ontvangen door de helpdesk van OnderwijsArena. 
 3. U krijgt binnen drie dagen bevestiging van ontvangst van de klacht. 
 4. Klachten worden vertrouwelijk behandeld en binnen twee weken na ontvangst behandeld. In de meeste gevallen zal de projectleider of de trainer binnen enkele dagen contact met u opnemen om te overleggen over de verdere stappen. 
 5. Klachten of opmerkingen en de wijze van afhandeling worden door ons geregistreerd en gedurende een termijn van 2 jaar bewaard. 

 Afhandeling klacht door onafhankelijk klachtenpersoon
Is uw klacht niet naar uw tevredenheid afgehandeld? 
 Dan kunt u de klacht voorleggen aan onze onafhankelijke klachtenpersoon, Leon Meijs, leon.meijs@factorveiligheid.nl
Hij zal er naar streven deze klacht binnen 4 weken af te handelen en u op de hoogte houden van de stand van zaken.
Hij doet uitspraak over de klacht en stelt beide partijen hiervan in kennis. Het oordeel van de deze onafhankelijke klachtenpersoon is bindend voor OnderwijsArena.